Podmínky účasti a platební podmínky.

Na seminář je nutné se přihlásit zasláním přihlášky e-mailem na mamika zavináč volny.cz. Do přihlášky uveďte celé jméno a příjmení, e-mailový kontakt a číslo mobilního telefonu.

Přihláška je závazná, a místo je zaregistrováno až po zaplacení zálohy. Splatnost zálohy je 3 dny po zaslání přihlášky e-mailem. Záloha činí 300 Kč u celodenního semináře a 100 Kč u půldenního semináře,pokud není stanoveno jinak.

U cyklu seminářů jsou platební podmínky uvedeny přímo v textu u pozvánek na jednotlivé cykly v konkrétních městech.

Platba na účet č.: 19-2231150267/0100

Variabilní symbol:      tvé datum narození

Specifický symbol ( = den konání akce ), např. 250910

Zpráva pro příjemce:    jméno a příjmení+datum konání semináře + město konání semináře

Určitě prosím uveďte všechna data.

Na seminář si vezměte potvrzení o platbě.

Storno poplatky v případě neúčasti na semináři jsou v plné výši zálohy. Záloha není vratná a ani převoditelná na jinou osobu a jiné datum. Pouze v případě, že onemocníte, a pošlete-li za sebe na seminář náhradnici, převedu zálohu na ni. Za náhradnici ale nepovažuji osobu již dříve přihlášenou. Jiné varianty nejsou možné. Prosím o respektování podmínek účasti.

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek a alkoholu.

Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima a průběh semináře jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze lektorky Zity Žurkové a Osho Sugama Meditation Center. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích Zity Žurkové a OSMC.